LESBISKE FEMINISTER - Hvem er vi?

Forside - Om Lesbiske Feminister - Historiske billeder - Kontakt

1. Hvem er Lesbiske Feminister?

Vi er en gruppe lesbiske i alle aldre med en del, der har været aktive siden 70'erne i Rødstrømpebevægelsen og Lesbisk Bevægelse.

2. Hvad er Lesbiske Feminister?

Vi er et løst politisk netværk, som kan mobiliseres i enkeltsager, og som kan lave skiftende alliancer med andre politiske grupper.

Vi er et forum, hvor vi kan udvikle os og gøre os klogere på kvindepolitik med specifikt fokus på lesbiske.

Vi er støtter for hinanden i forhold til vores rettigheder.

3. Hvad betyder parolen "Kvindekamp er lesbisk kamp. Lesbisk kamp er kvindekamp"?

Lesbisk kamp er en selvfølgelig del af kvindekampen, fordi vi udsættes for den generelle kvindeundertrykkelse i et mandsdomineret og kapitalistisk samfund. Derudover er vi som lesbiske udsatte for særlige former for undertrykkelse, der i mange lande er ekstrem. Derfor er det vigtigt, at vi viser støtte og solidaritet med lesbiske her og internationalt.

For mange har ordet 'lesbisk' negative associationer (det bruges bl.a. som skældsord mod aktive kvinder), derfor er det specielt vigtigt at bruge ordet direkte og på en positiv måde (reclaime det).

Positiv synliggørelse af lesbiske vil gavne hele kvindekampen, fordi det bryder med det stereotype syn på kvinder og synliggør andre måder at være kvinde på.

Vi lesbiske feminister ser os som en del af kvindekampen og ønsker derfor at samarbejde med alle, der arbejder for og solidariserer sig med kampen for kvinders frigørelse.

4. Hvad vil Lesbiske Feminister arbejde for?

Vi vil synliggøre og italesætte lesbisk liv, identitet og problematikker, bl.a. hjælpe med at få lesbisk historie frem i lyset.
Vi vil være opmærksomme og reagere på alle forhold, der vedrører lesbiske (fx spørgeskemaundersøgelse, hvor lesbiske forsvinder).

Vi vil modarbejde sexisme, chikane og anden aggressiv adfærd mod lesbiske og alle andre kvinder.

Vi vil benytte vores grundlovssikrede ytringsfrihed til at tale højt om de sociale og samfundsmæssige betydninger af at være født og leve med kvindekroppe, og om de konsekvenser det har for lesbiske, at kvinder generelt ikke er ligestillede med mænd.

Vi vil modarbejde nedlæggelse af kvinders egne rum i kønsneutralitetens navn.

Vi vil arbejde mod udnyttelse af kvinders kroppe, fx prostitutionsindustrien, rugemoderskab og svangerskabsdonation.

Vi vil tale højt om vold mod kvinder og kvindehad i videste forstand.

Vi vil arbejde for, at kvinders usynlige arbejde anerkendes som økonomisk betydningsfuldt. (Feministisk økonomi.)

Kort sagt, vi vil arbejde for alle kvinders menneskerettigheder.

Teksten er et resultat af Lesbiske Feministers workshopdag januar 2020

Teksten kan ses som pdf-fil: Lesbiske Feminister (pdf)